Интертрейд АД Златен медал и диплома e-mail Златен медал и диплома Златен медал и диплома

Милчо Христов ЦоневИнтертрейд АД е частно акционерно дружество основано през 1992 година. Дейността му обхваща следните три направления:

1. Машиностроене — проектиране и производство на опаковъчна техника, бойлери, машини за производство на свещи, рекламна техника и други.

2. Електроника — проектиране и производство на микропроцесорни системи за автоматизация

3. Външна търговия — отлични връзки с Русия, Белорусия, Украйна, Естония и други страни от ОНД, осъществени са множество търговски сделки с Германия, Югославия, Турция, Албания, Македония, Румъния и други европейски страни.

В момента във фирмата работят повече от 65 души, значителна част от които са машинни и електроинженери, а другия голям дял са опитни и висококвалифицирани работници. Изделията се произвеждат в собствени работни цехове, оборудвани с необходимите за целта машини и съоръжения за металорязане, разкрой, заваряване, огъване и пресоване, електронни уреди и приспособления, компютърни системи свързани в локална мрежа и на тази основа в глобалната мрежа.

Политиката на фирмата е бързо и непрекъснато усвояване на нови изделия и усъвършенстване и развитие на вече усвоените при поддържане на конкурентни цени и кратки срокове на изпълнение на поръчките.

От основаването си до настоящия момент фирмата се ръководи от г—н Милчо Христов Цонев, доктор по електроника, електроинженер, който е и основен акционер.

Фирмата провежда активен маркетинг, характеризиращ се със стремеж за удовлетворяване на индивидуалните изисквания и потребности на клиентите, а също и готовност за сътрудничество с други фирми на база на взаимна изгода.

Подпис

Начало
Продукти
Информация за фирмата
Законтакти